Professor Beam's Dutch Column

 

Freidaags Uff de Bauerei

(Fridays on the Farm)

Noah Good

 

Mir waare fimf Buwe deheem. Do waare aa noch unsre Eldere, der Henner un oftmols en Maad (maid). So sin mer zu neint an der Disch gange. Mit ‘re neinkeppiche (nine-headed) Familie hot’s eppes gnumme zu esse.

Oft waar’s Esse ganz eefach (simple), yuscht e grosse Schissel voll fer die ganze Familie, vleicht en grosse Supp odder’n Deller voll vun eppes Gebrodenes (fried). Mer hot alsfatt mit Brot un Schmieres (spread) aagfange, un nochdem hot mer sich aus de grosse Schissel (bowl) bedient.

Mer sin nie net hungrich vum Disch weggange. Dreimol im Daag hot mer gesse: Mariyets hot mer’s Mariye-Esse odder’s Friehschtick (breakfast) ghadde; middags hot mer’s Middaagesse (noon meal) gesse; un owets hot mer’s Nachtesse (supper) gesse. Wann mer gsund waar, waar mer debei, wann gesse is warre; wann mer gfehlt hot, waar eppes letz: dann waar mer grank odder schlecht zumut (in a bad mood), odder met hot sich verschlofe (overslept).

Naachdem Esse sin mer all an die Arewet gange. Die Weibsleit hen’s Esse weggemacht (take away). Oft waar net viel wegzumache, mer hen alles gesse. Doch waare die Deller, die Glaesser, die Messere, Leffel, Gawwle un die leer Schissle (bowls) zu wesche. Mit heesem wesser un Seef hot mer all’s Gscharr gwesche un gschwenkt un weggschtellt fer’s naegschde Mol, das mer gesse hot. Mir Mannsleit hen draus gschafft. Es waar immer viel zu duh fer die grosse un die glennere Leit. Die grosse Leit hen’s Sach groppt (pulled) un reigebrocht fer der Marick. Do waare Rotriewe, rode un weisse Reddich, Buhne, Zwiwwle un noch viel annere Sache zu ihre Zeit. Freidaags hen mer all im Hof (yard) gschafft. Mer hot die Sache fer der Marick wesche misse, in gleene Bindel binne (bind) un sie eipacke.

So waare mer am rischde fer der Marick, wie der Henner kumme is mit ‘me Arm voll gschniddene (cut) Blumme. Er hot gsaat: “Ich hab eppes gsehne. ‘S is en Schnarrveggli (hummingbird) kumme, wu ich am Blumme schneide waar. ‘S hot sei Nescht uff’me Nascht im Baamgaarde. Datt hawwich sei Nescht gfunne, ‘s guckt graad wie’n alder Gnorre (knot) uff’me Nascht (branch). ‘S is aus Schpinnegeweb (spider web) gebaut un mit alde Rindschticker (young cow) un Moos bedeck. Mer daet gaar net denke, dass des’n Nescht waer, awwer’s liege zwee gleene, weisse Oier drin, so gross wie’n Arebs (pea).

Yuscht wie der Henner am ablaade (unload) waar, is der Mauskeenich (house wren) aus de Deixel (wagon tongue) gfloge, wu er sei Nescht gebaut ghat hot un hot so luschdich gsunge fer uns. Der Henner hot gsaat: “Heerscht sell, wie kann der awwer singe. Die Schnarrvegglin kenne net singe, awwer ihre Fliggel gehn so schnell, dass mer sie net sehne kann, un sie kene schtill schteh bleiwe in de Luft, odder schnell fliege, aa hinnerschich. Wie is doch die Nadur wunnerbaar.”

Graad zu selle Zeit is’n Fensmeisli (chipmunk) unnich’m Schopp rauskumme mit de zwee Backe ganz dick voll fer in sei Nescht draage. Die Memm hot ihn gsehne un hot gsaat: “Guck mol seller Ding, wie er sich die Back (cheeks) uffgfillt hot, wu will er hit mit sellem?” Awwer sie hot net lang wunnere brauche. Unser grosse Katz hot ihn aa gsehne. Ihr hot’s Fensmeisli aa gut geguckt. Sie hot weider nix vun sich heere losse. Ganz ruhich hot sie so’n Katzebuckel (cat’s back) gmacht un is uff’s Fensmeisli losgschprunge. Schneller wie mer’s schreiwe odder saage kann, waar alles vorbei.

Die Katz is devun gloffe mit’m Fensmeisli im Maul, hot wennich gebrummt (purred) un is fattgange, wu sie’s ruhich fresse hot kenne.

Gleimol is die Katz zerickkumme zu de Memm un hot sich newich sie glegt. Die Memm hot sie gschtreichelt (stroked) mit de Hand un hot gsaat: “Sell haettscht du net duh selle. Mer fiedre dich. Du muscht ken so schee Fensmeisli fange un fresse.”

Die Katz hot laut un freindlich gschpinnt (purred [of a cat]). Sie bekimmert sich net drum, dass yunge Fensmeislin hungrich geh misse. Wie is doch die Nadur so wunnerbaar, awwer viel kammer schlecht begreife.

***********************************************************************************************************************

A marvelous account by Noah Good.

***********************************************************************************************************************

July 30, 2014

Yuscht en Bischli-Gnippli,

as Freidaags net schaffe will

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Classifieds Form

Current Weather
Weather data OK
Lancaster Airport
68 °F
[Details]
Fri, Aug 1, 2014 - 1:45 am
Featured Advertisers