Professor Beam's Dutch Column

 

Wann der Froscht is uff de Kaerbse

(When the Frost is on the Pumpkin)

 

Wann der Froscht is uff de Kaerbse

un des Welschkornlaab is gschackt,

Un mir hoert d’r alt Welschhaahne

wie er ‘rum schtolziert un g’wackt,

Un’s Gegwecker vun de Guineas

un des Schnattere vun de Gens -

Un der Haahne graeht sei’ “Guck-mol-do-h”

un’ trippelt uff der Fens;

Oh mir fiehlt dann graad am beschde

noch ‘re ruhevolle Nacht,

Wann die Morye-Sunn ehm gruesst,

un’ herrlich in die Aage lacht,

Blott-kopps geht mir noch der Scheier

fittert Vieh aus Fass un’ Sack,

Wann der Froscht is uff de Kaerbse

un des Welschkornlaab im Schack.

Es is eppes Art vun herzhaft

alldo ringsum in der Luft

Wann des Summers Hitz verbei is

un der kihle Herbst voll Duft,

Mer vermisst wohl all die Blumme

un die Blithe vun de Behm

(Wu die schnurrend glehne Vegel

un die Ihme war’n daheem),

Doch die Luft is appetitlich;

un die Landschaft vor dem Aag

Am ‘e sunnig frische Morye

vum ‘e fruhe Schpotyaahrsdaag

Is en Bild das schpott des Kinschtlers

aller-feinster Farbe-gschmack -

Wann der Froscht is uff de Kaerbse

un des Welschkornlaab im Schack.

Des rapplig, roh Geflatter

wu aus Welschkornfaahne lacht,

Des Rischple vum verwerrte Laab

in goldner Morye Pracht;

Die Schtopple in der Farch - sin wohl

en Art verlossness Bild,

Doch saaage sie vun reicher Erndt

un Scheier aa gfillt;

Die Maehmaschien in Waggeschopp,

der Schtrohschtock in der Benn;

Die Geil in ihre Schtell, un’s Heu

in Bahr un Owerdenn! -

Mei Herz fangt aa zu gloppe, Oh,

‘s geht wie die Uhr, “Tick, Tack,”

Wann der Froscht is uff de Kaerbse

un des Welschkornlaab in Schack.

When the frost is on the pumpkin

and the fodder’s in the shock,

And you hear the kyouck and gobble

of the struttin’ turkey-cock,

And the clackin’ of the guineys,

and the cluckin’ of the hens,

And the rooster’s hallylooyer

as he tiptoes on the fence;

O, it’s then the times a feller

is a-feelin’ at his best,

With the risin’ sun to greet him

from a night of peaceful rest,

As he leaves the house, bareheaded,

and goes out to feed the stock,

When the frost is on the pumpkin

and the fodder’s in the shock.

 

They’s somethin’ kindo’ harty-like

about the atmosphere.

When the heat of summer’s over

and the coolin’ fall is here -

Of course we miss the flowers,

and the blossums on the trees,

And the mumble of the hummin’-birds

and the buzzin’ of the bees;

But the air’s so appetizin’;

and the landscape through the haze.

Of a crisp and sunny morning

of the airly autumn days

Is a pictur’ that no painter

has the colorin’ to mock -

When the frost is on the pumpkin

and the fodder’s in the shock.

 

The husky, rusty rustle

of the tossels of the corn,

And the raspin’ of the tangled leaves,

as golden as the morn;

The stubble in the furries -

kindo’ lonesome - like, but still

A-preachin’ sermons to us

of the barns they growed to fill.

The strawstack in the medder,

and the reaper in the shed;

The horses in their stalls below -

the clover overhead! -

O, it sets my heart a-clickin’

like the tickin’ of a clock,

When the frost is on the pumpkin

and the fodder’s in the shock.

**************************************************************************************************

This week we share Samuel Grob’s version of the J.W. Riley poem.

**************************************************************************************************

November 19, 2014

Yuscht en Bischli-Gnippli,

as der Froscht uff der Karebse  net sehne will

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Classifieds Form

Current Weather
Weather data OK
Lancaster Airport
23 °F
[Details]
Fri, Nov 21, 2014 - 9:40 pm
Featured Advertisers